Stichting Behoud het Boek is een culturele ANBI


Ambacht


Activiteiten


Leesbevordering

Geïnteresseerd om samen te werken?

Welkom op de website van Stichting Behoud het Boek!

De Stichting Behoud het Boek is een erkende Culturel Algemeen Nut Beogende Instelling (z.g. ANBI-C)

Doneren kan op:

IBAN: NL28TRIO0320699382
tnv: Stichting Behoud het Boek

Evenementen & Projecten

Het boek als aambacht